Styrelsen

Ullens Bygdegård

STYRELELSEN


Ordförande

Göran Berndtsson

ordforande@bygdegarden.se

070 556 36 50


V. Ordförande

Jimmy Johansson


Kassör

Göran Berndtsson


Sekreterare

Helen Andersson


Ledamöter

Åke Olsson, Magnus Stålberg, Ingemar Westlund


Suppleanter

Tommy Levin, Kristina Olsson


Revisor

Lennart Fransson, Carina Johansson


Rev.Suppl

: Mats Persson


Stugkommitteén

Majne Levin, Bläcky Johansson


Tekniska kommitteén

Göran Berndtsson,


Valberedning

Tommy Levin, Wenche Johanssaon

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE DEN 3/3 2018

ULLENS BYGDEFÖRENING


1. Ordförande Göran Berntsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Dagordning och kallelse godkändes.

2. Till mötets ordförande valdes Göran Berntsson och till sekreterare Carina Johansson.

3. Till mötets justerare valdes Åke Olsson och Ingemar Westlund.

4. Verksamhetsberättelserna lästes upp.

5. Kassarapporten lästes upp och godkändes. Behållning: 49.772:-   Årets resultat: -2068:-

6. Revisionsberättelsen lästes upp. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

7. Medlemsavgiften oförändrad  100:-/enskild  150:-/familj.

8.Föreslagen budget för 2018 fastslogs, 20.500:-

9. Val av styrelse och revisorer

Ordförande: Göran Berntsson

V ordförande: Jimmy Johansson

Kassör: Göran Berntsson

Sekreterare: Helen Andersson

Ledamöter: Åke Olsson, Magnus Stålberg, Ingemar Westlund

Suppleanter: Tommy Levin, Kristina Olsson

Revisorer: Lennart Fransson, Carina Johansson

Rev supp: Mats Persson

10. Val av tekniska kommiten:

Göran Berntsson mfl, Göran sammankallande

Val av stugkommiten:

Majne Levin mfl, Majne sammankallande

11. Val av valberedning:

Tommy Levin, Wenche Johansson

12. Budgetförslag för 2019: 20.500:-

13. Fiberanslutning kom på tal men är för tillfället inte aktuellt,

föreningen får bidrag till det men det fattas ändå en del pengar till det.

En påskpromenad på långfredag blir det som vanligt, Barnens dag som var populärt ska vi försöka återkomma med och en del andra arrangemang.

Mer aktiviteter för barn efterfrågades.

14.Ordförande tackade för visat intresse och mötet avslutades med kaffe.


Carina Johansson

       sekreterare               


Åke Olsson                                            Ingemar Westlund

Justerare                                               JusterareHyra Bygdegården?


Ring Göran, 070 556 36 50