Hem

Insamling Metall Skrot


Janssons Åkeri ställer ännu en gång upp med container.

Alla intäkter går oavkortat till Bygdeföreningen.

I år tar vi även emot Bil/Traktor/Maskin batterier.
Ställ batterier vid sidan av containern.
Behöver du hjälp med transport?

Göran 070 556 36 50
Hej!


Föreningen kämpar vidare. Vi skulle ha haft årsmöte,

men så länge pandemin härjar håller vi oss på avstånd.

Nytt datum för årsmöte blir senare i sommar/höst

Sittande styrelse fortsätter med smärre förändringar.

Ditt medlemskap betyder oerhört mycket för föreningen, och har du frågor, synpunkter, eller rent utav tid till att hjälpa till; tveka inte över att höra av dig!


Vi ses snart!


Medlemsavgift Ullens Bygdeförening 2021


Familj:             150:-                Enskild:           100:-   
BANKGIRO     5217-1485


Ordförande: Göran Berndtsson

Vice ordförande: Magnus Stålberg

Sekreterare: Helén Andersson

Kassör: Göran Berndtsson

Ledamöter: Åke Olsson, Håkan Park,

Ingemar Westlund


Suppleanter: Tommy Levin, Kristina Olsson

Revisorer: Lennart Fransson, Carola Johansson

Rev supp: Christina Wiman

Hej!
Hoppas att ni alla är friska och håller er på avstånd…

Pandemin härjar, och vi behöver skapa ett alternativt årsmöte.

Jag har vädjat till styrelsen att accpetera ytterligare ett års uppdrag,
och fått stort gehör för detta.
Så om ingen opponerar sig, eller till och med önskar plats i styrelsen,
 så blir den 2021 med endast små justeringar densamma.

Ekonomiskt har det givetvis varit ett förfärligt år;
endast 2,3 uthyrningar, ingen tipspromenad, ingen loppis,,,

Men den stora glädjen är dock medlemsantalet. Ca 110 betalande hushåll!
Fantastiskt och det gör att vi känner stödet och att vi behövs.
Det innebar endast ett litet minus i kassan, men långt ifrån alarmerande.


2021-03-17
till dess tar vi emot sedvanliga synpunkter, och även förslag på styrelsemedlemmar.
Sedan formulerar vi ett digitalt Årsmötesprotokoll.


2021
Vi söker verksamhetsbidrag, samlar in lite skrot, och kämpar vidare.
Inom styrelsen finns det en hel del ideer och förslag på arrangemang och aktiviteter.
Barnen, konstutsällningar,tipspromenad, höstloppis, danskurser, bytesdagar osv

Men först skall vi oss tas ur detta hela och friska!

Har du egna ideer och förslag?  Vill du vara med på maillista?


tips@bygdegarden.se


Tänk klokt och håll varandra i rena händer!

Göran Berndtsson
 Ordförande Ullens Bygdeförening
www.bygdegarden.se
facebook: Bygdegården Bålgård