Hem

God Jul och ett Gott Nytt År!


Märkliga tider detta, och vi som trott 2021
skulle ha varit slutet på detta pandemi-elände..

Nu siktar vi istället på nästa år och det planeras redan nu för arrangemang och tillställningar.

Ett stort tack till den stadigt ökande medlemsanslutningen;
tillsammans med skrotinsamling, några uthyrningar och gåvor tar vi oss igenom detta år med näsan över vattenytan.

Ta nu hand om er på bästa säkra tänkbara sätt
så att vi kan ses under nästa år!


Göran
Ordförande: Göran Berndtsson

Vice ordförande: Magnus Stålberg

Sekreterare: Helén Andersson

Kassör: Göran Berndtsson

Ledamöter: Åke Olsson, Håkan Park,

Ingemar Westlund


Suppleanter: Tommy Levin, Kristina Olsson

Revisorer: Lennart Fransson, Carola Johansson

Rev supp: Christina Wiman

Hej!
Hoppas att ni alla är friska och håller er på avstånd…

Pandemin härjar, och vi behöver skapa ett alternativt årsmöte.

Jag har vädjat till styrelsen att accpetera ytterligare ett års uppdrag,
och fått stort gehör för detta.
Så om ingen opponerar sig, eller till och med önskar plats i styrelsen,
 så blir den 2021 med endast små justeringar densamma.

Ekonomiskt har det givetvis varit ett förfärligt år;
endast 2,3 uthyrningar, ingen tipspromenad, ingen loppis,,,

Men den stora glädjen är dock medlemsantalet. Ca 110 betalande hushåll!
Fantastiskt och det gör att vi känner stödet och att vi behövs.
Det innebar endast ett litet minus i kassan, men långt ifrån alarmerande.


2021-03-17
till dess tar vi emot sedvanliga synpunkter, och även förslag på styrelsemedlemmar.
Sedan formulerar vi ett digitalt Årsmötesprotokoll.


2021
Vi söker verksamhetsbidrag, samlar in lite skrot, och kämpar vidare.
Inom styrelsen finns det en hel del ideer och förslag på arrangemang och aktiviteter.
Barnen, konstutsällningar,tipspromenad, höstloppis, danskurser, bytesdagar osv

Men först skall vi oss tas ur detta hela och friska!

Har du egna ideer och förslag?  Vill du vara med på maillista?


tips@bygdegarden.se


Tänk klokt och håll varandra i rena händer!

Göran Berndtsson
 Ordförande Ullens Bygdeförening
www.bygdegarden.se
facebook: Bygdegården Bålgård