Styrelsen

STYRELELSEN


Ordförande

Göran Berndtsson

ordforande@bygdegarden.se

070 556 36 50


V. Ordförande

Håkan Park


Kassör

Göran Berndtsson


Sekreterare

Helen Andersson


Ledamöter

Åke Olsson, Magnus Stålberg, Ingemar Westlund


Suppleanter

Tommy Levin, Kristina Olsson


Revisor

Lennart Fransson, Carola Johansson


Rev.Suppl

: Christina Wiman


Stugkommitteén

Göran Berndtsson, Majne Levin, Kristina Olsson


Tekniska kommitteén

Göran Berndtsson, Håkan Park, Jonas Parling


Valberedning

Tommy Levin, Wenche Johanssaon

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE DEN 16/2 2020

ULLENS BYGDEFÖRENING

 

 1. Ordförande Göran Berndtsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
  Dagordning och kallelse godkändes.
 2. Till mötets ordförande valdes Göran Berndtsson och till sekreterare Helén Andersson.
 3. Till justerare för årsmötesprotokollet valdes Åke Olsson och Bläcky Johansson.
 4. Verksamhetsberättelserna lästes upp.
 5. Kassarapporten lästes upp och godkändes. Summa tillgångar 61 097 kr.
 6. Revisionsberättelsen lästes upp. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 7. Avgifter för 2020: Medlemsavgiften oförändrad dvs 100:-/enskild  150:-/familj. Uthyrningsavgift också oförändrad (detta uifrån vad likvärdiga bygdegårdar har för nuvarande avgift).
 8. Budget: Fortsatt höga medlemsantal (intäkterna för det), uthyrning av hembygdsgården samt äggpromenaden har tillsammans gjort att föreningen gått med plus.
 9. Val av styrelse och revisorer enligt följande:
 • Ordförande: Göran Berndtsson Vice ordförande: Håkan Park
 • Kassör: Göran Berndtsson Sekreterare: Helén Andersson
 • Ledamöter: Åke Olsson, Magnus Stålberg, Ingemar Westlund
 • Suppleanter: Tommy Levin, Kristina Olsson
 • Revisorer: Lennart Fransson, Carola Johansson
 • Rev supp: Christina Wiman

 1. Val av kommitéer:
 • Val av Tekniska kommittén: Göran Berndtsson mfl, Sammankallande: Göran Berndtsson.
 • Val av Stugkommittén: Majne Levin, Kristina Olsson. Sammankallande: Göran Berndtsson.
 • Val av Barnkommittén: Magnus Stålberg, Helén Andersson, Carola Johansson. Sammankallande: Magnus Stålberg.
 1. Val av valberedning: Tommy Levin, Wenche Johansson

 2. Budgetförslag för 2020: Efter en besiktning visade sig skorstenen vara i dåligt skick. Utifrån det, samt ökade kostande för försäkring och uppvärmning förväntas det i år bli ett underskott (1250 kr).
  Det finns flera inom föreningen som erbjudit sig hjälpa till att laga skorstenen
  och förhoppningsvis kan det minska kostnaderna.

 3. Övriga frågor/information:
 • Önskvärt att stugkommittén får vara delaktiga i datumen för de olika arrangemangen, vissa upplever sig överkörda när datum blev utlysta innan årsmöte. Förtydligas att de föreslagna datumen är preliminära och kan ändras, och fastslås sedan under årsmöte.

Beslut; De datum som sätts (t ex i samband med styrelsemöte) för de olika arrangemangen är preliminära och kan ändras och beslutas på årsmötet.

 • Hur ska vi tänka kring priser gällande påskpromenaden? Ska medlemmarna skänka allt eller ska man ta från kassan? Historiskt sett har medlemmarna (men det nämns att det endast varit några få familjer som skänkt/tagit från egen ficka).

Beslut: Priserna får bestå av det som skänks (var och en får samla in efter bästa förmåga) samt beslutas att Göran kan ta ca 500 kr för att inhandla priser Carola och Göran fixar påskbrev som priser till barnen.

 • Behov av att fräscha till bygdegården invändigt för att locka fler som vill hyra. Frågor som lyfts/diskuteras: Möjlighet att slipa golvet? Blir det hållbart?
  Vad skulle en ev kostad hamna på? Inget beslutas just nu.

 • Göran har börjat kolla upp om det går få en bygdegårdsskylt vid 61:an. Ännu oklart om det går och ev kostnad i så fall. Göran återkommer när han fått veta mer.
 • I år kommer en hälsning skickas med utskicket för medlemsavgift, för att göra det lite mer personligt. Fortfarande flera utanför Bygdegårdens “upptagningsområde” som är medlemmar, vilket är trevligt.
 • 20-02-28 ska ansökan om verksamhetsbidrag lämnas in. Göran ordnar med detta.
 • Wenche har köpt två likadana lampor som ska sättas upp i stora rummet (den ena glaskupan gick sönder i samband med en uthyrning).

 • Idéer om aktiviteter och möjliga intäkter:
 • Mopedrally brukar stanna till vid bygdegården. Kan vi i samband med det t ex sälja våfflor/korv? Inget beslutas, utan intresse ska undersökas mer först.
 • Viskväll med allsång. Blir detta realiserat lovar Göran att bistå med musiken. Datum ej ännu bestämt.

 • Beslutade aktiviteter för 2020:
 • En påskpromenad på långfredag blir det som vanligt, med tipspromenad, lotter och fika. Göran fixar frågor till vuxna, Calle Lang och Helén Andersson fixar frågor till barnen. Ang priser: alla kan försöka skaffa priser med hjälp av de kontakter som man har.
 • Loppis, lördag 23/5, kl 12-16. Ansvarig är Wenche Johansson. Ev ytterligare en loppis under hösten om den under våren blir lyckad i år igen.
 • Pingiskväll, söndag 29/3 kl 15. Göran ansvarig.
 • Barnens dag, under sommaren, förmodligen augusti, men datum ej satt ännu. Ansvariga är Barnkommittén.
 • Biokväll för barn (hösten – datum ej bestämt). Barnkommittén ansvariga.
 • Återkommande barnaktiviteter (t ex efter årstiderna, storhelgerna) är ett önskemål. Barnkommittén kollar över/planerar detta. Carola sammankallade gällande detta (eventuella) evenemang.
 • Även vårstädning/inventering av t ex porslin och husgeråd önskas planeras, tidpunkt: efter påskpromenaden innan loppisen (datum ej bestämt ännu).
 1. Ordföranden tackade för visat intresse och mötet avslutades med kaffe.

 

 

 

Göran Berndtsson                                                       Helén Andersson

Ordförande                                                                  Sekreterare

 

 

Åke Olsson                                                                                                                Bläcky Johansson

Justerare                                                                                                                    Justerare


Hyra Bygdegården?


Ring Göran, 070 556 36 50